Uitbesteden bij Stater

De kredietverlening met al zijn specificiteiten en de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgevingen, maakt dat dit een gespecialiseerde business is. Het kan voor u als kredietverstrekker rendabel zijn om uw kredietprocessen geheel of gedeeltelijk te gaan uitbesteden zodat u zich kunt richten op uw commerciële kerntaken. De door Stater aangeboden dienstverlening (Front-, Mid- en Back-office) kan onder uw naam gebeuren zodat onduidelijkheid bij de consument wordt voorkomen.

Stater werkt samen met banken, verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen.

Schaalvoordeel
Stater behandelt de kredieten van een twintigtal kredietverstrekkers. Door het opgebouwde schaalvoordeel en onze jarenlange expertise, zorgen wij ervoor dat uw kredietprocessen beter, sneller en goedkoper verlopen. Voor u betekent dit niet langer investeren in systemen en/of personeel.

Lasten
Veranderende wet- en regelgevingen vereisen tijdrovende en dure aanpassingen. Bij de integratie hiervan geniet u van onze kennis en specialistische ervaring. Voor u betekent dit een aanzienlijke kostenbesparing.

U overweegt een uitbesteding, contacteer ons.